• Vanaf 1 juni hoeft alle jeugd t/m 18 jaar tijdens de trainingen geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar. We moeten ons allemaal strak aan de protocollen blijven houden, want we willen geen terugval. Niet voor de gezondheid en niet voor de sport. 
   
  Voor iedereen blijft gelden: geen wedstrijden (partijvormen mogen nu wel), geen toeschouwers/ouders langs de lijn, geen gebruik van kantine, toiletten, kleedkamers en douches. Kom in sportkleding en ga thuis naar het toilet. Neem je eigen gevulde bidon mee. 

  Aanwezigheid van een VVZ steward blijft nodig om toezicht te houden op het naleven van bovenvermelde regels, vanaf heden een per trainingstijdvak (ipv per trainingsgroep). Dat betekent dat de groepen die op dezelfde tijd trainen onderling kunnen afstemmen wie de steward levert.

  Tot slot:

  De natuurgrasvelden zijn ingezaaid en mogen NIET worden betreden.

  Het is verboden om buiten de vastgestelde trainingstijden op het VVZ terrein aanwezig te zijn.

  De gemeente ziet toe op het handhaven van de regels en heeft het recht bij overtreding(groepen van) personen uit te sluiten van deelname of bij herhaalde overtreding zelfs het recht tot het sluiten van onze accommodatie.

   
  De jeugdcommissie