•  

  De groene club

   

  Zoals eerder vermeld op de website, deelden alle leden de wens van het bestuur om naar de toekomst te kijken. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en de uitstoot van broeikasgas (CO2) vormt een steeds groter risico voor het milieu. Wij willen als vereniging anticiperen op deze ontwikkeling door er voor te zorgen dat VVZ '49 klaar is voor de toekomst en zo samen mee te helpen een betere wereld te realiseren.

  Ondanks de moeilijkheden die wij ondervinden door Covid-19 hebben we deze week de financiering rond gekregen voor de investeringen voor het “groen maken” van onze club.

  De financiering is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (kortweg BNG) tegen een mooi concurrerend tarief met gunstige voorwaarden. Deze lening mag onbeperkt kostenloos afgelost worden wat ook mooi is. De looptijd van de lening is 180 maanden maar het bestuur verwacht deze aflossing veel sneller te realiseren.

  Dit mede omdat Sjoerd Vegter, samen met Max Vetkamp, bezig is een plan op te zetten om clubobligaties te gaan verkopen. Wij hebben er veel vertrouwen in dat Sjoerd het bedrag van de lening binnen weet te halen.

  Ook wil ik de hulp van de KNVB niet onbenoemd laten. De Groene Club van de KNVB heeft ons fantastisch geholpen en ons een paar keer over een dood punt heen geholpen tijdens de aanvraag van de lening en de borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport.

   

  Deze week heeft het bestuur tevens de eerste grote opdrachten verstrekt:

  De LED verlichting voor het hoofdveld en het trainingsveld is uitbesteed aan Oostendorp Nederland B.V. Oostendorp is al vele jaren de verlichtingsleverancier van ons complex en als betrouwbare leverancier onderhouden zij onze verlichting al vele decennia naar tevredenheid.

  Voor de opwekking van zonne-energie hebben wij DENG Solar gecontracteerd. Met name omdat dit bedrijf eigendom is van ons lid Paul van Scharrenburg. Veel mensen kennen Paul omdat hij vaak bardiensten draait met name op de donderdagavond.

  Het dak van het nieuwe kleedkamergebouw wordt aan de zijde van veld 2 geheel vol gelegd met PV zonnepanelen. In totaal wordt er 120 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd, die een elektracapaciteit van 40.800 KWp hebben.

  De start van de werkzaamheden zal over 3 tot 4 weken beginnen.

  Ondanks de Covid-19 pandemie zijn wij druk bezig om VVZ ’49 toekomstbestendig te maken, zodat wij tot de groenste clubs van de regio gaan behoren. 

  Het gaat dus goed met de club, nu alleen nog voetballen!

   

  Het bestuur van VVZ ‘49