• Op dit moment werkt de KNVB achter de schermen, in overleg met de overheid, NOC*NSF en de belangverenigingen in het amateurvoetbal, hard aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Wij hopen hierbij op een verdere versoepeling van de maatregelen. Dat is goed voor het amateurvoetbal en zeker voor ons als vereniging. Duidelijkheid vanuit de overheid is gewenst over bijvoorbeeld het wel/niet spelen met publiek na 1 september. Vooralsnog luidt de maatregel dat wedstrijden gespeeld moeten worden zonder publiek, maar dit staat lijnrecht tegenover de versoepeling dat er wel groepen (georganiseerde samenkomsten) van 100 mensen per 1 juli zijn toegestaan. Ook worden de feiten steeds duidelijker over de impact van voetballen zonder 1,5 meter. Niet alleen voor de jongste leeftijdscategorieën maar met name ook voor die van 19 jaar en ouder. Het onderzoek van de KNVB (i.s.m. Immotio) toont aan dat de langdurige contactmomenten tussen voetballers in een wedstrijd beperkt zijn. De besmettingskans en verspreiding van het virus in een wedstrijd is daarmee ook relatief klein. Wij hopen dan ook dat het eerder dan 1 september is toegestaan voor alle leeftijdscategorieën om weer met contact te mogen trainen en dat er zodoende ook weer (oefen)wedstrijden georganiseerd kunnen worden.

    Als de positieve ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus zich doorzetten, is het per 1 juli in ieder geval wel weer toegestaan om te zaalvoetballen. De voorwaarden waaronder dit kan gebeuren worden op dit moment nader uitgewerkt in samenwerking met NOC*NSF en andere bonden. Zodra deze definitief zijn goedgekeurd zullen wij deze snel communiceren. Hetzelfde geldt voor de openstelling van sportkantines per 1 juli.

    Ondertussen zijn we dus hard bezig om het voetbal zo veel als mogelijk “coronaproof” te maken. Zeker richting de start van het nieuwe seizoen. Wanneer het nieuwe seizoen officieel van start gaat, en hoe deze start eruit gaat zien is dus wel afhankelijk van een hoop factoren zoals de duur van de huidige coronamaatregelen en de ontwikkeling van het virus. We zullen jullie tijdig hierover informeren, maar uiteraard willen we hierin ook zorgvuldig zijn. Heb dus nog even geduld en zorg ervoor dat je je tot die tijd blijft houden aan de geldende maatregelen.