• De tweede automatische incasso van de contributie over het seizoen 2019-2020 vindt dit jaar plaats op dinsdag 28 januari

    De helft van de contributie wordt dan geïnd plus de helft van de bijdrage van het kledingplan (alleen voor jeugd). 

    Wij verzoeken een ieder om deze dag voldoende saldo op de rekening te hebben.

    Vriendelijk verzoek aan degene die nog niet automatisch betalen, dit zo spoedig mogelijk, voor uw en ons gemak, te regelen.

    Voor vragen of nadere info kunt u contact opnemen met de penningmeester via mailadres : administratie@vvz49.nl