• De zweetdruppels van de laatste trainingen in juli zijn nog maar net opgedroogd of
  we beginnen alweer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

  Op de achtergrond zijn een aantal mensen volop bezig geweest om een
  trainingsschema te maken voor de start van het nieuwe seizoen. Dit is eerder door
  Gijs Schaap aan alle betrokken trainers/leiders toegezonden. Door de
  vakantiespreiding zitten we voor het Midden in de laatste groep waardoor er
  waarschijnlijk weer veel mensen laat terug zijn van vakantie.

  De trainingen voor de
  selectieteams voor de boven- en onderbouw zullen starten in de week van 17
  augustus. Dit wordt door de betreffende trainers/leiders aan de teams medegedeeld.
  De trainingen voor alle breedteteams van boven- en onderbouw starten in de week
  van 24 augustus.


  Mochten deze teams toch eerder willen trainen, dan graag in overleg met TJC Piet
  Hoogendoorn.

  Namens de Jeugdcommissie
  Piet Hoogendoorn