•  

    Zoals wellicht bekend zijn er met ingang van het net gestarte seizoen enkele spelregelwijzigingen ingevoerd.

     

    Via onderstaande link is het handig om deze door te lezen, zodat daar op het veld zo min mogelijk discussie over zal zijn

     

    GEWIJZIGDE SPELREGELS