Oud-trainer Balthus Burgman overleden
13 november 2017
ALLER ALLERLAATSTE OPROEP : LOTENBOEKJES GROTE CLUBACTIE INLEVEREN!!!!
18 november 2017
Toon alles

REMINDER: Algemene Ledenvergadering 20 november 2017

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.v. VVZ’49

MAANDAG 20 NOVEMBER 2017

IN DE KANTINE AAN DE EEMWEG TE SOEST

AANVANG 20:00.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Vaststellen notulen van A.L.V. 31 oktober 2016.
 4. Algemeen jaarverslag seizoen 2016/2017.
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2016/2017.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Begroting seizoen 2017/2018.
 8. Bestuursverkiezingen 2017.                                                                                                Aftredend en herkiesbaar:      Aart Bosman                                                                                                              Tegenkandidaten kunnen zich tot donderdag 20.00 melden bij de secretaris op ruud@me.com vergezeld met 5 handtekeningen van leden.                                                                    Aftredend niet herkiesbaar:    Roy van der Giessen                                                        Toetredend:                                Robert Jan Schoonenberg
 9. Actuele verenigingszaken.
 10. Benoeming Lid van Verdienste.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De stukken van de agenda punten 3, 4, 5 en 7 worden tijdens de vergadering gepresenteerd.