•  

  We hebben inmiddels aanvullende informatie ontvangen van de KNVB en van de gemeente Soest.

   

  Het goede nieuws is dat de jeugdteams t/m 12 jaar (geboortejaar 2008) weer kunnen trainen, voor het eerst op WOENSDAG 29 APRIL. Het is belangrijk ons te realiseren dat dit alleen kan als we ons ALLEMAAL houden aan strikte veiligheid- en hygiëneregels.  Hiervoor heeft de NOC*NSF (algemeen sport) en de KNVB (specifiek voetbal) een protocol verantwoord sporten voor kinderen opgesteld (Zie hiervoor de links onderaan dit bericht). Dit protocol zal ook duidelijk zichtbaar op het terrein van VVZ worden opgehangen. Aan allen: Lees dit protocol goed door!!

  Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar is de situatie nog complex met het oog op de 1,5 meter regel. We zullen dan ook eerst met de trainers inventariseren of een aangepaste training op 1,5 meter haalbaar/ zinvol is en vervolgens via de leiders opvragen welke teams en welke trainers hieraan mee willen doen. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we hierover een apart bericht op de VVZ'49 website plaatsen.  

   

  VVZ '49 Maatregelen rondom het opstarten van de training voor kinderen t/m 12 jaar:

  - Kiss&Ride:  één richting verkeer bij de ingang op het parkeerterrein (let op: inrijden bij de tweede inrit vanaf Soest (dierenasiel). De ouders blijven in de auto zitten. Ouders kunnen hun kind bij het toegangshek afzetten. Fietsende ouders houden tenminste 1,5 meter afstand. Bij het hek zullen VVZ '49 stewards (herkenbaar aan hesjes) de kinderen opvangen en in groepjes naar de trainingslocatie brengen. Hetzelfde systeem hanteren we bij het ophalen. 

  - Ouders worden bij deze opgeroepen om zich vanaf heden aan te melden als VVZ '49 steward via jeugdcommissie@vvz49.nl. We hebben één VVZ '49 steward per team nodig. Zonder VVZ '49 steward mag er niet worden getraind.

  - Voor ieders veiligheid gebruiken we het door de overheid opgestelde protocol voor de trainers, begeleiders en vrijwilligers met aanwijzingen hoe te handelen.

  - Trainingen vinden uitsluitend plaats op het kunstgrasterrein. Het schema is zodanig ingedeeld dat er per tijdvak per groep voldoende ruimte is om te trainen (minimaal 1/3 veld).

  - De kantine en de kleedruimtes blijven dicht, dus ook de toiletten. Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan.

  - Alleen de trainer heeft toegang tot het ballenhok, niet meer dan één trainer tegelijkertijd. Hesjes per team blijven bij het team en worden wekelijks meegenomen naar huis om te wassen.

  De natuurgrasvelden zijn ingezaaid en mogen NIET worden betreden.

  - Het is verboden om buiten de vastgestelde trainingstijden op het VVZ '49 terrein aanwezig te zijn. 

   

  Het trainingsschema:

  De trainingen vinden vanaf 29 april op woensdagmiddag wekelijks plaats tussen 15 en 18 uur. De trainingstijden per team zullen via de leiders-apps bekend worden gemaakt. De tijden zullen grotendeels gelijk blijven aan het oorspronkelijke schema. Eventuele aanpassingen hebben te maken met beschikbaarheid van trainers en met de wens om piekbelastingen van het veld te voorkomen. 

  Goed nieuws: de kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje (in dezelfde leeftijd) meenemen!

   

  Toezicht en handhaving

  De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en heeft het recht bij overtreding(groepen van) personen uit te sluiten van deelname of bij herhaalde overtreding zelfs het recht tot het sluiten van onze accommodatie.

  Vriendelijk doch dringend verzoek om naar de aanwijzingen van de VVZ '49 stewards te luisteren en gebruik vooral je gezonde verstand. We moedigen het bovendien aan om anderen aan te spreken op ongewenst gedrag, als de VVZ steward er net even niet bij is. We willen iedereen (in het bijzonder onze vrijwilligers) maximaal beschermen. Dit lukt alleen als we ons met zijn allen houden aan de maatregelen.

  Vragen graag via een mailtje naar: jeugdcommissie@vvz49.nl, of indien noodzakelijk telefonisch bij Jan Scholts 06-13212322.

   

  De jeugdcommissie

   

  Alle beschikbare protocollen

   

  Klik hier voor het webpagina Opstarten Verenigingsvoetbal van de KNVB

   

  Klik hier voor het Coronaprotocol Veiligheid- en Hygieneregels

  Klik hier voor het Coronaprotocol Spelers

  Klik hier voor het Coronaprotocol Ouders

  Klik hier voor het Coronaprotocol Trainers

  Klik hier voor het Coronaprotocol Bestuurders