• IN MEMORIAM ADRIAAN BROUWER

   

  Op zaterdag 28 april is op 81-jarige leeftijd Lid van Verdienste Adriaan Brouwer overleden.

   

  Adriaan Brouwer is een man die een belangrijke rol in de opbouw van de vereniging VVZ’49 heeft gespeeld. En een man voor wie VVZ’49 een groot deel van zijn leven een rol gespeeld heeft. Getrouwd met Sijt van Kooij was er een familieband met de VVZ-familie van Gerrit van de Munt en natuurlijk met de eerste grote sponsor van VVZ’49 Garage van Kooij.

  In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw was VVZ’49, na jarenlang zomeravondvoetbal te hebben gespeeld, net toegetreden tot het reguliere zaterdag voetbal en de vereniging moest opgebouwd worden.Adriaan was al voetballend lid en werd één van de mensen die zich actief inzette om VVZ’49 te veranderen van een clubje recreërende avondvoetballers naar een echte voetbalvereniging.

  Allereerst zette hij zich als bestuurslid samen met de toenmalige voorzitter de Ruiter en secretaris van de Broek in om het kader te versterken en dat resulteerde onder andere in het binnenhalen van latere iconen als Henk Strietman en Herman Duit, die op zijn uitnodiging bij VVZ’49 binnenkwamen.

  Vervolgens werd de aandacht verlegd naar het jeugdvoetbal. Adriaan deed het organisatorische gedeelte en Jan Brouwer (geen familie) de wekelijkse woensdagmiddag trainingen. Adriaan werd onder andere jeugdleider van bijvoorbeeld het juniorenelftal van Wim Hospes en zelfs ondergetekende werd door Adriaan op 7-jarige leeftijd als toeschouwer opgemerkt en gevraagd om bij VVZ te komen voetballen.

  Zo werd er gewerkt aan een gestage opbouw die duurde totdat de jeugdafdeling groot genoeg was om door anderen overgenomen te worden. Belangrijk werk wat geheel verdiend ertoe geleid heeft dat Adriaan in 1977 als 2de in de historie van VVZ’49 tot lid van Verdienste werd benoemd. Jeugdtrainer Jan Brouwer was die eer een jaar eerder als eerste te beurt gevallen.

  Natuurlijk moest er ook brood op de plank komen en het werk als vertegenwoordiger bij Polynorm slokte dusdanig veel tijd op dat het werk bij VVZ’49 enige jaren op de achtergrond kwam te staan. Alleen nog op zaterdag bij het eerste kijken was alles waar nog tijd voor was. Altijd een beetje kritisch en vaak werd bijna elke wedstrijd vooraf, door te veel ontzag voor de tegenstander, met enige terughoudendheid bekeken. Daar waar anderen zich nog wel eens aan bovenmatig optimisme bezondigen, was Adriaan vaak een beetje te somber. Om na afloop vaak blijer dan de optimist elk positief resultaat te omarmen en joviaal het ongelijk in zijn voorbeschouwing te erkennen.

  Naast het voetbal van VVZ’49 werd er ook veel tijd ingeruimd voor fietsen en schaatsen, de beide andere liefhebberijen van Adriaan.

  Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd was er uiteraard weer genoeg vrije tijd en werd het vizier weer op VVZ’49 gericht en natuurlijk op de jeugd. Trouw was Adriaan elke woensdagmiddag aanwezig om hand en span diensten te verrichten en zo het werk van de overdrukke jeugdtrainers te verlichten.

  De laatste paar maanden moesten we Adriaan al missen bij de club. De gezondheid liet het helaas niet meer toe om naar de club te komen.

  We wensen zijn vrouw Sijt, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

  De afscheidsdienst is donderdag 3 mei om 11:30 uur in de Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18 in Soest. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren aldaar van 10:45 -11:15 uur.

  Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg in Soest. Na de begrafenis is er gelegenheid voor een samenzijn in De Rank, gelegen achter de Wilhelminakerk.

   

  Namens VVZ’49,

  Henk van der Pol

  Soest, 30 april 2018