•  

  Het gebruik van de tijdelijke Kleedkamercabines wordt een hele uitdaging

   

  Natuurlijk is het goede nieuws, dat we na tientallen jaren verlost zijn van onze "Museum Oud-Soest"-achtige kleedkamers.

  Helaas is de zomerstop echter veel te kort om en de oude kleedkamers te slopen en vervolgens op dezelfde plek het nieuwe kleedkamergebouw neer te zetten en operationeel te krijgen

  Ons wacht derhalve een flinke uitdaging om de periode tot de oplevering van de nieuwe kleedkamers te overbruggen met de slechts 6 kleedkamercabines die inmiddels geplaatst zijn op de plaats van de fietsenstalling. Aangezien ook slechts 4 van de 6 cabines uitgerust zijn met douches, zal duidelijk zijn dat er de komende 11 weken een groot beroep gedaan wordt op de flexibiliteit en medewerking van een ieder om met deze beperkte capaciteit toch zoveel mogelijk spelers en teams de kans te bieden zowel voor als na hun wedstijd en training kleedkamerruimte aan te kunnen bieden

   

  Dat dit zonder impopulaire maatregelen gaat lukken is helaas een utopie, vandaar dat er voor deze periode een noodprocedure is opgesteld, waarmee we, natuurlijk ook met de flexibiliteit en medewerking van een ieder, hopen een groot aantal teams toch redelijk te kunnen faciliteren

   

  De volgende maatregelen zijn met onmiddellijke ingang actief:

   

  • Trainingen Doordeweeks

  -           

  • Jeugd

   

  Voor alle Jeugdteams samen zijn er elke trainingsavond 2 kleedkamercabines beschikbaar voor het eventueel omkleden.

  Na het omkleden neemt iedereen zijn spullen in zijn sporttas mee naar het trainingsveld

  Na afloop snel douchen/omkleden in een van de  2 gereserveerde cabines.

   

  • Trainers

   

  Voor de trainers is er elke trainingsavond  1 kleedkamercabine beschikbaar voor het eventueel omkleden voor en na de training en het douchen na de training

   

  • Senioren

   

  Seniorenteams kunnen op trainingsavonden een vrije kleedkamer kiezen uit de resterende 3 cabines om zich om te kleden

  Ook voor de senioren geldt de regel dat iedereen zijn spullen na het omkleden in de sporttas meeneemt naar het trainingsveld

  Na afloop kan er weer uit een van de vrije cabines gekozen worden om snel te douchen en om te kleden.

  N.B. Dit geldt voor ALLE seniorenteams!

   

   

  • Speeldagen (Zaterdag)

        

                        

  • Jeugdteams van O8 t/m O15

   

  Alle thuisspelende en bezoekende teams in de leeftijd van O8 t/m O15 moeten we voor deze, drukke, zaterdagen helaas dringend verzoeken om zoveel mogelijk al in hun voetbaltenue naar ons complex te komen

  De leiders van de O8 t/m O15 jeugdteams van VVZ ’49 krijgen hier nader bericht over van de JC

  De commissie wedstrijdzaken zal wekelijks de teams in deze leeftijdsklassen, die ons sportcomplex bezoeken per mail op de hoogte stellen van deze maatregel en vriendelijk vragen om hun medewerking

   

  • Jeugdteams van O17 t/m O19 en alle seniorenteams

   

  Alle jeugdteams in de leeftijd van O17 t/m O19 en alle seniorenteams krijgen geen vaste kleedkamer toegewezen, maar kunnen kiezen uit een van de vrije cabines om zich voor de wedstrijd om te kleden

  Na het omkleden neemt iedereen zijn spullen in de sporttas mee naar het veld en het team laat de gekozen cabine dus geheel leeg achter

  Na afloop van de wedstrijd kan er weer een vrije cabine gekozen worden om snel te douchen en om te kleden.

  De leiders van de O17 t/m O19 jeugdteams van VVZ ’49 krijgen hier nader bericht over van de JC

  Alle leiders van de seniorenteams krijgen hier nader bericht over op de komende leiders/aanvoerders vergadering

  De commissie wedstrijdzaken zal wekelijks de teams in deze leeftijdsklassen, die ons sportcomplex bezoeken per mail op de hoogte stellen van deze maatregel en vriendelijk vragen om hun medewerking

   

  • Scheidsrechters

   

  Voor alle club- en KNVB scheidsrechters samen is 1 kleedkamercabine beschikbaar voor het omkleden en douchen

  De club-scheidsrechters krijgen hier nader bericht over van Ad Blom

  De KNVB scheidsrechters wordt bij ontvangst begeleidt naar de betreffende kleedkamercabine

   

   

   

  • Fietsenstalling

   

  De fietsenrekken zijn verplaatst naar de groenstrook naast het hoofdveld aan de kant van de Eemweg

  Het is dus NIET meer toegestaan om fietsen om en nabij de kantine te plaatsen! Het doorgaande pad zal dan ook met dranghekken worden afgesloten voor fietsers.

   

  • Materialen

   

  Alle trainers krijgen een sleutel van de materiaalcontainers, waar hun trainingsspullen in liggen

  De tijdelijke plek van de ballenpomp wordt nog nader vastgesteld en gecommuniceerd

   

   

   

   

   

  Vinden we het leuk?

  Is het ideaal?

  Zal het vlekkeloos gaan?

  Is en blijft iedereen tevreden?

   

  Deze vragen zullen we waarschijnlijk vooraf allemaal met "Nee" beantwoorden, maar de overtuiging is aanwezig dat we met deze maatregelen en de medewerking van allen, deze uitdaging aan kunnen!

   

  We moeten het er gewoon mee doen!