• Lid worden bij VVZ '49

  VVZ'49

  Lid zijn bij VVZ'49 is hartstikke leuk! VVZ'49 richt zich op een mix van prestatie, sportiviteit en ontspanning. VVZ'49 beschikt bovendien over een gedegen jeugdopleiding.

  Vind je het als kind (of als ouder van een kind) een te grote gok om gelijk spelend lid te worden? Geen probleem. Voor de jongste jeugd  geldt dat er de mogelijkheid is om eerst kennis te maken met de voetbalsport. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de coördinator Jeugd via jeugdcommissie@vvz49.nl

  Lidmaatschap opzeggen

  Ingaande aan het einde van het lopende voetbaljaar. Beëindiging van het lidmaatschap is, behoudens bijzondere gevallen, alleen schriftelijk mogelijk 1 maand voorafgaand aan het eind van het seizoen (is dus voor 31 mei schriftelijk of per mail melden) bij de ledenadministratie van VVZ ’49. ledenadministratie@vvz49.nl

  Tussentijdse opzegging

  Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden. Wordt het lidmaatschap opgezegd voor 1 januari van een jaar, dan is 50 % van de contributie verschuldigd, bij opzegging na 1 januari is dat 100 %. Reden hiervoor is onder meer dat de vereniging voor alle aangemelde leden de bondscontributie jaarlijks vooraf moet betalen aan de KNVB. ledenadministratie@vvz49.nl

   

  Bij algemene vragen over lidmaatschap:

  Kunt u contact opnemen met ledenadministratie@vvz49.nl

  Voor vragen lidmaatschap Senioren:

  Kunt u contact opnemen met Just van de Groep 06-36536233 bestuur@vvz49.nl

  Voor vragen lidmaatschap Jeugd:

  Kunt u contact opnemen met jeugdcommissie@vvz49.nl

  Voor vragen lidmaatschap Veteranen:

  Kunt u contact opnemen met Ruud Prior  06-22388875 bestuur@vvz49.nl

  Voor vragen lidmaatschap Zambal:

  Kunt u contact opnemen met Just van de Groep 06-36536233 bestuur@vvz49.nl

   

 • Lid worden bij VVZ '49, aanmelden kan via de onderstaande knop