• Lid worden bij VVZ '49

  VVZ'49

  Lid zijn bij VVZ'49 is hartstikke leuk! VVZ'49 richt zich op een mix van prestatie, sportiviteit en ontspanning. VVZ'49 beschikt bovendien over een gedegen jeugdopleiding.

  Vind je het als kind (of als ouder van een kind) een te grote gok om gelijk spelend lid te worden? Geen probleem. Voor de jongste jeugd  geldt dat er de mogelijkheid is om eerst kennis te maken met de voetbalsport. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de coördinator Jeugd via jeugdcommissie@vvz49.nl

  Lidmaatschap opzeggen

  Ingaande aan het einde van het lopende voetbaljaar. Beëindiging van het lidmaatschap is, behoudens bijzondere gevallen, alleen schriftelijk mogelijk 1 maand voorafgaand aan het eind van het seizoen (is dus voor 31 mei schriftelijk of per mail melden) bij de ledenadministratie van VVZ ’49. ledenadministratie@vvz49.nl

  Tussentijdse opzegging

  Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden. Wordt het lidmaatschap opgezegd voor 1 januari van een jaar, dan is 50 % van de contributie verschuldigd, bij opzegging na 1 januari is dat 100 %. Reden hiervoor is onder meer dat de vereniging voor alle aangemelde leden de bondscontributie jaarlijks vooraf moet betalen aan de KNVB. ledenadministratie@vvz49.nl

   

  Bij algemene vragen over lidmaatschap:

  Kunt u contact opnemen met Dick van de Bovenkamp 035-6012257 ledenadministratie@vvz49.nl

  Voor vragen lidmaatschap Senioren:

  Kunt u contact opnemen met Gijs Schaap 06-25458463 sheepy@kpnmail.nl

  Voor vragen lidmaatschap Jeugd:

  Kunt u contact opnemen met Jan Scholts 06-13212322 jeugdcommissie@vvz49.nl

  Voor vragen lidmaatschap Veteranen:

  Kunt u contact opnemen met Ruud Prior  06-22388875 ruudprior@me.com

  Voor vragen lidmaatschap Zambal:

  Kunt u contact opnemen met Gijs Schaap 06-25458463 sheepy@kpnmail.nl

  Onderstaand kunt u het aanmeldformulier of automatische machtiging downloaden.

 • Contributie betaling

  Tijdens de Algemene ledenvergadering is besloten om de contributie en de kosten voor het kledingplan (kledingplan alleen voor de jeugdleden) met ingang van het seizoen 2012-2013 te innen middels een automatische incasso. Dit voorkomt achterstanden en extra werkzaamheden voor de ledenadministratie.

  Besloten is dat de contributie in 2 termijnen geïncasseerd zal worden:

  * De eerste termijn medio augustus (voor jeugdleden inclusief 50% van de kosten van het kledingplan)
  * De tweede termijn eind januari ( voor jeugdleden inclusief 50% van de kosten van het kledingplan )

  Bij niet betaling van de contributie middels incasso zal de contributie in augustus in éen termijn in rekening gebracht worden. Voor jeugdleden is dat inclusief 100% van de kosten van het kledingplan. Het contributiebedrag wordt dan verhoogd met € 10 administratiekosten. De contributie kunt u dan overmaken op rekeningnummer:

  NL38 RABO 0140229167 

  Als de contributie niet kan worden geïncasseerd of niet op tijd wordt betaald, zal dit een trainings- en speelverbod tot gevolg hebben. Dit zal via een aanmaningsbrief worden aangekondigd. Leiders en trainers zullen hierover in algemene zin via mail worden geïnformeerd.

  Een dergelijk verbod geldt tot het moment dat de verschuldigde contributie is ontvangen.

   
 • Contributie seizoen 2020 - 2021

  CategorieSpelend lidNiet-spelend lidKledingplan
  Senioren€ 258.00€ 129.00
  Dames€ 258.00€ 129.00
  Zaal€ 125.00NVT
  O19 en O18€ 213.00€ 106.50€20.00
  O17 en O16€ 204.00€ 102.00€20.00
  O15 en O14€ 197.00€ 98.50€20.00
  O13 en O12€ 187.00€ 93.50€20.00
  O11 en O10€ 161.00€ 80.50€20.00
  O09 en O08€ 151.00€ 75.50€20.00
  Champions League€ 151.00NVT
  Kabouters€ 74.00NVT
  Zambal€ 125.00NVT
  35+ / 45+€ 96.00NVT
  Donateurs€ 49.00