Broodje worst
16 mei 2016
Stop met aanwijzingen, begin met juichen!!
6 september 2016
Toon alles

Incassering contributie en bijdrage kledinggeld

Op maandag 29 augustus 2016 zal de eerste termijn (50 % contributie + bijdrage kledinggeld 2016/2017) geïncasseerd. De contributie is ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd gebleven. De contributiebedragen zijn te vinden op de website van VVZ’49 onder Contributie.

Voor de leden die nog geen incassoformulier hebben ingevuld verzoeken wij met klem om dit alsnog te doen. Het incassoformulier is te downloaden via de website van VVZ’49 (Contributie/betalingsinformatie). Indien men geen gebruik maakt van de automatische incasso verzoeken wij u om uiterlijk 29 augustus 2016 het gehele contributiebedrag, inclusief kledingbijdrage voor de jeugdleden, over te maken op bankrekeningnummer NL 38 RABO 0140229167 ten name van VVZ’49 te Soest.

Namens het bestuur

Frank Smit (penningmeester)