•  

    De eerste automatische incasso van de contributie over het seizoen 2019-2020 vindt dit jaar plaats op woensdag 28 augustus.

    De helft van de contributie wordt dan geïnd plus de helft van de bijdrage van het kledingplan. De contributie is ongewijzigd ten opzichte van vorig sezioen. 

    Wij verzoeken een ieder om deze dag voldoende saldo op de rekening te hebben.

    Voor vragen of nadere info kunt u contact opnemen met de penningmeester via mailadres : administratie@vvz49.nl