• Beste VVZ-er,

   

  Het licht aan het einde van de tunnel van COVID-19 kunnen we zien, maar helaas weten we nog niet hoe lang deze weg is. 

  Gelukkig mag onze jeugd tot 18 jaar nog trainen en onderling wedstrijden spelen. 

  Wij willen onze dank uitspreken naar de jeugd commissie en de Jeugd Activiteiten commissie die de afgelopen maanden ontzettend veel wilskracht en creativiteit getoond heeft. Ondanks het gemis van enthousiaste ouders langs de lijn, waren de onderlinge wedstrijden, mini toernooitjes, boarding voetbal. Koek en Zopie toernooi een groot succes. Ook nu weer hebben ze een vijf tegen vijf competitie uit de hoge hoed getoverd om de komende zaterdagen toch weer een leuk en uitdagend programma te bieden aan onze jeugdleden. 

  Ook de commissie onderhoud en schoonmaak hebben ondanks de gesloten kantine en kleedkamers niet stil gezeten. De vele projecten om de verduurzaming van VVZ ’49 een goede start te geven, vergde ook veel creatieve gedachtes om alles volgens de normen te kunnen verrichten. 

  Binnen onze vereniging zagen we bij de senioren een heel ander beeld. Voor sommige senioren heeft het seizoen pas 3 of minder wedstrijden op de teller en enkele groepstrainingen. 

  Met de Britse variant die boven ons hoofd hangt, ziet er ook niet naar uit, dat we veel versoepelingen gaan krijgen de komende tijd. We zijn nu als vereniging al een aantal maanden dicht voor onze leden van 18 jaar en ouder. Deze leden hebben het resultaat van VVZ ’49 wordt groene club nog niet gezien. we zijn over op LED verlichting op ons complex, zonnepanelen zijn geïnstalleerd en uiteraard hebben de meeste het duurzame nieuwe kleedkamer gebouw al wel gezien. Dan hebben we ook nog, het Pannaveldje, Dug outs op veld 2 en een nieuwe bierleverancier.  

  Wij hadden onze senioren leden graag meer aangeboden, dan wat zij tot nu toe nu toe hebben gekregen. Helaas mag het niet en daarom heeft het bestuur besloten om de senioren van VVZ ’49 voor het seizoen 2021-2022, een nader te bepalen korting te geven op de contributie. Wij noemen dit de COVID-19 korting. Wij willen onze senioren leden hiermee tegemoet komen voor dit zware seizoen. De hoogte van de COVID-19 korting kunnen wij pas bepalen begin juni, dan weten we hopelijk tot hoe lang deze Corona maatregelen tijdens het huidige seizoen geduurd heeft.

  Voor het huidige seizoen zal de inning van de 2e contributie op 28 januari plaats vinden. Mocht u problemen verwachten met de betaling voor dit seizoen, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@vvz49.nl

   

  Blijf veilig en hopelijk tot snel!

  Het bestuur