• Corona protocollen VVZ '49

  Het COVID- 19 (Coronavirus) is nog steeds onder ons. Geen volgepakte kantine, geen drukke kleedkamers of veel toeschouwers langs het veld, het blijft wennen, maar iedereen is toch vooral blij vanwege het feit dat het balletje weer rolt. Ook bij VVZ '49 zijn we helaas genoodzaakt om aanpassingen te maken aan de "normale routine" op de vereniging.

  Bezoekers van andere verenigingen

  • Er worden geen toeschouwers op ons complex toegelaten; Uiteraard begrijpen wij dat jeugdspelers gebracht moeten worden. Per bezoekend jeugdteam is naast de technische staf maximaal 1 ouder per kind toegestaan.

  • Kom a.u.b. met het hele team tegelijk naar binnen;

  • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, in de kantine etc.;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

   

  Veiligheid- en hygiëneregels

  • Gezien de ruimte die nodig is om voldoende afstand te kunnen bewaren, hebben we gekozen om alleen leden, vrijwilligers, bezoekende teams + begeleiding en scheidsrechters op ons complex toe te laten.
  • Bij veel andere verenigingen zijn ook geen toeschouwers welkom. Raadpleeg daarom voor vertrek, altijd de website van de ontvangende vereniging wat de daar geldende regels zijn.
  • Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;
  • Verzorgingshok alleen vanaf buiten bereikbaar. Maximaal 2 personen tegelijk. Volg de aanwijzingen van de verzorger op.
  • Kleedkamer toegang 1 en 2 tot verzorgingsruimte dient gesloten te blijven.
  • Hygiëne is belangrijk voor ons allemaal, desinfecteerpunten zijn aanwezig, maak daar ook gebruik van.
  • Een oproep aan alle leden/vrijwilligers en bezoekers van VVZ ’49, houd de boel schoon;
  • Maximaal 2 personen in jeugdcommissie ruimte;
  • Mocht je vragen of nog betere ideeën hebben, stuur die dan naar bestuur@vvz49.nl

  Velden en kleedkamers (routing is aangegeven op complex).

  • Looproutes zijn waar nodig aangegeven met pijlen.
  • Voor alle jeugdelftallen t/m de O12-1 is er geen kleedkamer beschikbaar.
  • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de vereniging en douche waar mogelijk thuis.
  • Kleedkamers maximaal 8 personen 18+.
  • Eigen bidon gebruiken bij wedstrijd of training.

  Kantine en terras (routing is aangegeven op complex).

  • Bij toegang kantine en na toiletbezoek handen desinfecteren.
  • Aangegeven looproutes volgen.
  • Alleen zitten. Het is niet toegestaan stoelen of tafels te verplaatsen.
  • Samen met je team (bv 16 pers) aan 1 tafel (zoals gebruikelijk) is niet mogelijk.
  • In de kantine bij de toiletten: bij de dames is 1 toilet beschikbaar. Bij de heren is 1 toilet beschikbaar en bij het urinoir mogen 2 personen staan, er is daar een 1,5 mtr markering aangebracht.
  • In de kleedkamers bij de toiletten is bij de dames 1 toilet beschikbaar. Bij de heren is 1 toilet beschikbaar en bij het urinoir mogen 3 personen staan, er is daar een 1,5 mtr markering aangebracht.
  • Een oproep aan alle leden/vrijwilligers en bezoekers van VVZ ’49, houd de boel schoon.

   

  Het document Corona protocollen bevat alle protocollen inzake het COVID 19 virus, die momenteel actief zijn binnen de vereniging, zodat we allemaal op een veilige manier toch onze geliefde sport kunnen beoefenen. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat we onze sport kunnen blijven beoefenen.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur