• Contributie betaling

  Tijdens de Algemene ledenvergadering is besloten om de contributie en de kosten voor het kledingplan (kledingplan alleen voor de jeugdleden) met ingang van het seizoen 2012-2013 te innen middels een automatische incasso. Dit voorkomt achterstanden en extra werkzaamheden voor de ledenadministratie.

  Besloten is dat de contributie in 2 termijnen geïncasseerd zal worden:

  * De eerste termijn medio augustus (voor jeugdleden inclusief 50% van de kosten van het kledingplan)
  * De tweede termijn eind januari ( voor jeugdleden inclusief 50% van de kosten van het kledingplan )

  Bij niet betaling van de contributie middels incasso zal de contributie in augustus in éen termijn in rekening gebracht worden. Voor jeugdleden is dat inclusief 100% van de kosten van het kledingplan. Het contributiebedrag wordt dan verhoogd met € 10 administratiekosten. De contributie kunt u dan overmaken op rekeningnummer:

  NL38 RABO 0140229167

  Als de contributie niet kan worden geïncasseerd of niet op tijd wordt betaald, zal dit een trainings- en speelverbod tot gevolg hebben. Dit zal via een aanmaningsbrief worden aangekondigd. Leiders en trainers zullen hierover in algemene zin via mail worden geïnformeerd.

  Een dergelijk verbod geldt tot het moment dat de verschuldigde contributie is ontvangen.

 • Contributie seizoen 2020 - 2021
  CategorieSpelend lidNiet-spelend lidKledingplan
  Senioren€ 258.00€ 129.00
  Dames€ 258.00€ 129.00
  Zaal€ 125.00NVT
  O19 en O18€ 213.00€ 106.50€20.00
  O17 en O16€ 204.00€ 102.00€20.00
  O15 en O14€ 197.00€ 98.50€20.00
  O13 en O12€ 187.00€ 93.50€20.00
  O11 en O10€ 161.00€ 80.50€20.00
  O09 en O08€ 151.00€ 75.50€20.00
  Champions League€ 151.00NVT
  Kabouters€ 74.00NVT
  Zambal€ 125.00NVT
  35+ / 45+€ 96.00NVT
  Donateurs€ 49.00