• Contact
 • Sportvereniging VVZ’49

  Terrein "Sportpark Zonnegloren"

  Eemweg 2a, 3764 DG Soest
  Telefoon: 035 60 186 12
  Postbus 409, 3760 AK Soest
  Rabobank: NL 29 RABO 035.99.53.050
  www.vvz49.nl 

  bestuur@vvz49.nl

  Kleding: Groen shirt, witte broek en groen-wit gestreepte kousen

 • Groen shirt, witte broek en groen-wit gestreepte kousen.
 • Routebeschrijving
 • Vanuit Amersfoort

  U komt Soest binnen via de Birkstraat, deze weg rijdt u af tot de stoplichten. Bij de eerste stoplichten gaat u rechtsaf (nog steeds de Birkstraat), bij de rotonde (Eetcafe Centraal) neemt u de eerste afrit richting de Kerkstraat.

  Na de kerk in de bocht slaat u rechtsaf (Zonnestudio) en vervolgens linksaf de Eemstraat in.

  De Eemstraat gaat over in de Eemweg. U ziet het complex aan uw rechterhand liggen. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein.

 • vanuit Baarn

  Bij de kruising bij het paleis rijdt u rechtdoor Soest in, de Vredehofstraat. U blijft deze hoofdweg vervolgen, de Vredehofstraat wordt vervolgens Burgemeester Grothestraat, Van Weedestraat, Steenhofstraat en Middelwijkstraat.

  Op de Middelwijkstraat ziet u in de bocht de oude kerk staan, u gaat voor de kerk linksaf en vervolgens linksaf de Eemstraat in.

  De Eemstraat gaat over in de Eemweg. U ziet het complex aan uw rechterhand liggen. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein.

 • Organisatie

  Onze voetbalvereniging bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. Om hier organisatorisch en bestuurlijk slagvaardig richting aan te kunnen geven is er een organisatiestructuur. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging, hierna volgt het hoofdbestuur. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren commissies. De voorzitters van deze commissies worden door het bestuur benoemd. Leden van de commissie worden op voordracht van de voorzitter van de desbetreffende commissie door het bestuur benoemd. De commissies maken in samenspraak met het bestuur een jaarplan en een begroting. Het bestuur overlegt regelmatig met de commissievoorzitters over de realisatie van het jaarplan en de begroting.

  Geen van de bestuursfuncties en de daaraan verbonden commissies bij VVZ'49 zijn betaalde functies. Hun vrijwilligerswerk doen zij naast hun werk, gezin enz., vrijwillig. Het is onze taak om VVZ'49 goed te laten draaien met de middelen en mensen die we hebben. Wij doen ons uiterste best om het voor iedereen goed en leuk te maken en te houden. 

  Wij willen dan ook aan al onze leden, hun ouders en bezoekers vragen om er voor te zorgen, dat onze vrijwilligers het ook leuk hebben en er plezier in houden. 

  Er gaan dingen fout, er zijn sommige dingen (nog) niet (goed) geregeld; klopt. Geef dat a.u.b. aan, aan de juiste persoon. Al onze vrijwilligers staan altijd open voor een goed idee. Uw input wordt gewaardeerd en voor hulp staan wij altijd open!

  "Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze het niet waard zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Samen zijn wij de vereniging." 

  Ook het vrijwilligersformulier kunt u vinden bij documentatie of via de onderstaande knop. 

  Voor algemene vragen verwijzen wij u naar e-mailadres bestuur@vvz49.nl.

 • Historie VVZ'49

  In het najaar van 1948 en het voorjaar van 1949 gingen enige personeelsleden van het sanatorium "Zonnegloren" in de middagpauze regelmatig een partijtje voetballen. Zij hadden daarvoor anderhalf uur ter beschikking, omdat de patiënten dan moesten rusten(??). Er werd in het begin met een prop papier, later omwonden met touw, gevoetbald. Nog wat later had men de beschikking over een rubberen bal. Ondanks deze beperkingen kende het vermaak geen grenzen. Maar toch kwam het mannelijke personeel tot de overtuiging dat men niet zonder voetbalclub kon en zo werd op 1 april 1949 de Voetbal Vereniging Zonnegloren opgericht als onderdeel van de personeelsvereniging. Er werd met twee elftallen gestart. Het eerste werd ingeschreven voor de zomeravondcompetitie. Omdat er nogal wat oudere spelers bij waren, konden de beide elftallen niet in stand worden gehouden. Men werd daardoor genoodzaakt enige dispensatiespelers aan te trekken. Alvorens men  in de zomeravondcompetitie uitkwam, werden er wedstrijdjes tussen het kantoor-, keuken en tuinpersoneel gespeeld. Op een klein veldje achter het sanatorium aan de zogenaamde Peppellaan. Door het aantrekken van steeds meer dispensatiespelers, veelal familieleden, vrienden van familieleden en vrienden van personeelsleden, werd s.v. VVZ steeds sterker en wijzigde men de naam in "Vrienden Van Zonnegloren" waardoor de initialen (VVZ) gehandhaafd konden worden. Tot de oprichters behoorden A. van de Broek, B. Morren, M. van Ginkel en G. Mout.

   

  Als officiële oprichter wordt de heer Van den Broek beschouwd. Sinds 1961 neemt de vereniging deel aan de zaterdagcompetitie van de K.N.V.B. en maakte de vereniging een belangrijke groei door. Anno 2017 heeft V.V.Z. ’49 ruim 700 leden (mannen, vrouwen en jeugd). Sinds 1973 speelt de vereniging op het huidige complex aan de Eemweg 4, waar het de beschikking heeft over een clubhuis, 10 kleedlokalen, 3 speelvelden, 2 pupillenvelden en een trainingsveld. In 1999 is er bij het 50-jarig jubileum verlichting rond het hoofdveld geplaatst. In het seizoen dat V.V.Z ’49 60 jaar bestond, promoveerde het naar de eerste klasse, toen nog het een na hoogste amateurniveau van Nederland. V.V.Z. ’49 speelt in een groen shirt, witte broek en groene witte kousen.

 • Het VVZ'49 Clublied

  Een aantal VVZ-leden dook de opnamestudio in om samen met professioneel zanger Roel van Haren (oud-lid van de vereniging) een clublied op te nemen. "Voorzitter Aart Bosman schreef de tekst op een populaire herkenbare melodie. Het clublied is een lekkere meebruller geworden. Prima om het clubgevoel te vergoten.

 • Drone vlucht Sportpark Zonnegloren