• Club van 100

  De Club van 100 bestaat uit mensen die onze voetbalclub een warm hart toedragen. Via een jaarlijkse gift van € 50,- per persoon wordt geld bijeengebracht voor zaken die niet uit de normale middelen van de vereniging kunnen worden bekostigd. Voor de invoering van de Euro was het bedrag 100 gulden, vandaar de naam Club van 100.

  Iedereen (particulier of bedrijf) kan lid worden van de club van 100. Men hoeft niet persé lid te zijn van de voetbalclub. Momenteel kent de Club van 100 ruim ? leden. De namen van de leden worden vermeld op wandbordjes in onze kantine.

  In het verleden heeft de Club van 100 zaken bekostigd als de geluidsinstallatie in de kantine, het scorebord langs het hoofdveld, het grote TV-scherm in de kantine, de lichtinstallatie op het hoofdveld en de Club van 100 heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan onze vereniging.

  De Club van 100 wordt momenteel vertegenwoordigd door Jochum de Jong en Bas van Doorn. In goed overleg met het Dagelijks Bestuur van de voetbalclub wordt jaarlijks de besteding van de bijdragen vastgesteld.

  De bijdragen worden rechtstreeks op de bankrekening van de voetbalvereniging gestort (via automatische incasso) en de gelden worden bewaard door de penningmeester van de voetbalvereniging.

  Voor al uw vragen, aanmelding en verzoeken tot ondersteuning zijn wij telefonisch bereikbaar op: ?

  wellicht inschrijfdingetje of iets?

   

  Per e-mail kan dit op:?

  Namens de Club van 100,

  Jochum de Jong en Bas van Doorn