• UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORTVERENIGING VVZ’49 OP DINSDAG 16 OKTOBER 2018 IN DE KANTINE AAN DE EEMWEG TE SOEST AANVANG 20:00 UUR AGENDA:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen van A.L.V. 20 november 2017 en B.L.V. 28 augustus 2017.
  4. Algemeen jaarverslag seizoen 2017/2018
  5. Financieel jaarverslag seizoen 2017/2018
  6. Verslag kascommissie
  7. Begroting seizoen 2018/2019
  8. Bestuursverkiezingen 2018

  Aftredend en stopt: Frank Smit.Toetredend penningmeester: Vacant.Aftredend en herkiesbaar: Gijs Schaap.

  1. Actuele verenigingszaken.
  • 70-jarig jubileum. Jubileumdatum is 1 april 2019.
  • Opening kleedkamers.
  • Stand van zaken Tribune.
  • AVG.
  • Algemeen beleidsplan VVZ’49
  • Jeugdbeleidsplan VVZ ’49.
  1. Uitreiking topscoorderstrofee en keeper van het jaar trofee.
  2. Benoeming Lid van Verdienste. Voorstel om BLV te houden tijdens feestavond in april. Hier worden Ereleden en Leden van Verdienste dan benoemd.
  3. Rondvraag
  4. Sluiting