•  

    Op 28 januari 2021  zal de tweede termijn van 50% van de contributies en 50% van de jeugdkledingkosten worden afgeschreven van de rekeningnummers,  waarvoor een machtiging is verstrekt.

     

    Met vriendelijke groet,

    De Penningmeester