Strijd der topscorers en keepers barst weer los
1 oktober 2017
CDW 1 – VVZ’49 1 1-4 (0-1)
7 oktober 2017
Toon alles

Algemene Leden Vergadering 20 november 2017

Het bestuur heeft het genoegen om alle leden van VVZ’49 uit te nodigen voor:

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTVERENIGING VVZ’49

MAANDAG 20 NOVEMBER 2017

IN DE KANTINE AAN DE EEMWEG TE SOEST AANVANG 20:00 UUR

AGENDA:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen van A.L.V. 31 oktober 2016
 4. Algemeen jaarverslag seizoen 2016/2017
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2016/2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting seizoen 2017/2018
 8. Bestuursverkiezingen 2017

Aftredend: Roy van der Giessen

Toetreden:  Robert Jan Schoonenberg

 1. Actuele verenigingszaken
 2. Benoeming Lid van Verdienste
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De stukken van de agenda punten 3, 4, 5 en 7 worden tijdens de vergadering gepresenteerd.